Detective Conan Vol.3 chap 1 – Gia đình Hatamoto

1098 views

Tips: Đọc chữ theo hàng dọc từ phải sang trái nên đọc to lên thành tiếng, các chap đầu truyện có thể click lên trang truyện để xem bản tiếng Việt, chúc các bạn vui vẻ! じっくりいこうよ。

03_001
03_002
03_004
03_005

03_006
03_007
03_008
03_019
03_010
03_011
03_012
03_013
03_014
03_015
03_016
03_017
03_018
03_019
03_020
03_021

Cảm ơn các bạn đã theo dõi, giới thiệu truyện tranh tiếng Nhật với bạn bè giúp SakuraManga nhé :)
共有してください、ありがとうございます!