Detective Conan Vol.3 chap 3 – Quyền thừa kế

904 views

Tips: Đọc chữ theo hàng dọc từ phải sang trái nên đọc to lên thành tiếng, các chap đầu truyện có thể click lên trang truyện để xem bản tiếng Việt, chúc các bạn vui vẻ! じっくりいこうよ。

03_040
03_041
03_042
03_043

03_044
03_045
03_046
03_047
03_048
03_049
03_050
03_051
03_052
03_053
03_054
03_055

Cảm ơn các bạn đã theo dõi, giới thiệu truyện tranh tiếng Nhật với bạn bè giúp SakuraManga nhé :)
共有してください、ありがとうございます!