Detective Conan Vol.4 chap 2

567 views

Tips: Đọc chữ theo hàng dọc từ phải sang trái nên đọc to lên thành tiếng, các chap đầu truyện có thể click lên trang truyện để xem bản tiếng Việt, chúc các bạn vui vẻ! じっくりいこうよ。

04_020
04_021
04_022
04_023

04_024
04_025
04_026
04_027
04_028
04_029
03_030
03_031
03_032
03_033
03_034
03_035

Cảm ơn các bạn đã theo dõi, giới thiệu truyện tranh tiếng Nhật với bạn bè giúp SakuraManga nhé :)
共有してください、ありがとうございます!