Detective Conan Vol.4 chap 3

496 views

Tips: Đọc chữ theo hàng dọc từ phải sang trái nên đọc to lên thành tiếng, các chap đầu truyện có thể click lên trang truyện để xem bản tiếng Việt, chúc các bạn vui vẻ! じっくりいこうよ。

04_036
04_037
04_038
04_039

04_040
04_041
04_042
04_043
04_044
04_045
04_046
04_047
04_048
04_049
04_050
04_051

Cảm ơn các bạn đã theo dõi, giới thiệu truyện tranh tiếng Nhật với bạn bè giúp SakuraManga nhé :)
共有してください、ありがとうございます!